Elektryczne auta, czyli zielony prąd?

Niniejszy artykuł pod tytułem Nanotechnologia a pakowanie żywności – dlaczego warto inwestować w opakowa... nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Nanotechnologia a pakowanie żywności – dlaczego warto inwestować w opakowa... należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Z roku na rok wzrasta nasza świadomość, iż działania ludzkości mają szkodliwy wpływ na klimat Ziemi. Skutkiem tego jest m. in. globalne ocieplenie, które nie powoduje wyłącznie tego, że wzrasta średnia temperatura powietrza, lecz stoi również za coraz częstszym występowaniem niebezpiecznych anomailii pogodowych. Aby zatrzymać te niekorzystne zmiany, powoli zastępujemy szkodliwe emitory zanieczyszczeń, na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań. Przykładem są samochody elektryczne.

Telegraficzny skrót historii samochodów elektrycznych

Wbrew pozorom, samochody elektryczne wcale nie są wytworem ostatnich kilkunastu lat. W istocie, pierwsze pojazdy tego typu były wytwarzane już u schyłku XIX wieku. Auta na prąd przegrały jednak rywalizację z samochodami spalinowymi, ponieważ produkcja pojazdów beznzynowych była tańsza, zaś surowiec służący do ich napędzania stawał sie coraz bardziej dostępny, a przez to – tańszy w produkcji. Zaintersowanie samochodami elektycznymi zaczęło wzrastać w drugiej połowie XX wieku. Wtedy to znaczący wzrost uprzemysłowienia i szybki wzrost ilości samochodów uświadomiły ludziom, że ich działania prowadzą do daleko idącej degradacji środowiska naturalnego. Od tej pory wznowiono badania nad autami zasilanymi prądem, a XXI wiek przyniósł wiele znaczących postępów w tej dziedzinie, dzięki czemu na dzisiejszym rynku sprzedawanych są tysiące pojazdów tego rodzaju rocznie.

Czy jazda na prąd zawsze jest ekologiczna?

Obecnie samochody elektryczne są coraz bardziej rozpowszechnione, co wpływa na spadek ich cen. Co ważne, niemal wcale nie emitują szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto, rodzaj konsumowanej energii sprawia, że przemieszczanie się autem elektrycznym jest tańsze od jazdy pojazdami spalinowymi. Pojawiają się jednak pewne „ale”. Po pierwsze, prąd elektryczny, z którego korzystają samochody, nie zawsze pochodzi ze źródeł ekologicznych. Przykładem są elektrownie cieplne, które do wytwarzania energii wykorzystują spalanie paliw kopalnych. Jeśli więc auta poruszające się po norweskich drogach w rzeczywistości mają neutralne oddziaływanie na środowisko, gdyż prąd jest tam wytwarzany za pomocą zeroemisyjnych elektrowni wodnych, o tyle samochody jeżdżące w Polsce pobierają prąd od jednych z największych trucicieli powietrza w tej części Europy! Ta ewentualność niestety w dużym stopniu niwelują ekologiczność aut zasilanych na prąd.

Jak widać na podstawie powyższych przykładów, auta elektryczne są znakomitym środkiem pozwalającym na zmniejszenie emisji spalin do atmosfery. Trzeba jednak pamiętać, iż o ekologiczności tego środka transportu świadczy także fakt, skąd jest pobierana energia potrzebna do jego zasilania.