Jakie nanocząsteczki zostaną zakazane w produktach do pielęgnacji ciała i twarzy?

Niniejszy artykuł pod tytułem Nanotechnologia a pakowanie żywności – dlaczego warto inwestować w opakowa... nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Nanotechnologia a pakowanie żywności – dlaczego warto inwestować w opakowa... należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Produkty do pielęgnacji ciała i twarzy zawierają często nanocząstki, które mają za zadanie poprawić jakość produktów i zapewnić lepsze działanie na skórę. Jednak, w ostatnim czasie pojawiły się kontrowersje związane z wykorzystaniem nanocząstek w kosmetykach, a w szczególności, z ich potencjalnym wpływem na zdrowie ludzi i środowiska. Dlatego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wiele krajów wprowadza regulacje dotyczące stosowania nanocząstek w produktach do pielęgnacji ciała i twarzy.

Jakie nanocząstki są obecnie stosowane w kosmetykach?

Nanocząstki są zwykle wykorzystywane w produktach do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów jako składniki aktywne lub jako środki przyspieszające wchłanianie innych składników kosmetycznych. Najczęściej stosowanymi nanocząstkami są:

  • tlenek cynku,
  • dwutlenek tytanu,
  • nanocząstki srebra,
  • złota,
  • krzemu,
  • tlenku ceru,
  • węglika krzemu

Tlenek cynku i dwutlenek tytanu są używane jako filtry UV w produktach do ochrony przed słońcem. Nanocząstki srebra i złota są stosowane w produktach do pielęgnacji skóry ze względu na ich właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne. Krzem i jego pochodne są wykorzystywane w produktach przeciwstarzeniowych, a cer jest używany w produktach nawilżających. Węgliki krzemu są stosowane w produktach do włosów jako środki usztywniające.

Jakie problemy wynikają z wykorzystywania nanocząstek w kosmetykach?

Chociaż nanocząstki mają wiele korzyści dla skóry, w tym poprawiają wchłanianie innych składników, zapewniają ochronę przed słońcem, są antybakteryjne i przeciwzapalne, to ich stosowanie w kosmetykach może wiązać się z niebezpieczeństwem dla zdrowia ludzi i środowiska. Jednym z problemów związanych z wykorzystywaniem nanocząstek jest ich potencjalne działanie toksyczne na organizm. Nanocząstki są tak małe, że mogą przenikać przez skórę i być wchłaniane przez organizm. Dlatego, ich obecność w kosmetykach może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Innym problemem jest wpływ nanocząstek na środowisko. Ze względu na swoją małą wielkość, nanocząstki mogą się łatwo rozprzestrzeniać w środowisku i wpływać na jego ekosystem. Szczególnie niebezpieczne są nanocząstki srebra i dwutlenku tytanu, które są wykorzystywane w kosmetykach do pielęgnacji ciała i twarzy.

Jakie nanocząstki będą zakazane w produktach do pielęgnacji ciała i twarzy?

Wiele krajów wprowadza obecnie regulacje dotyczące stosowania nanocząstek w kosmetykach. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opublikowała listę 14 substancji, które mają być zakazane w kosmetykach. Na liście znajdują się takie substancje, jak krzemionka, węgliki i dioksyny, które są stosowane jako środki zagęszczające i środki przyspieszające wchłanianie innych składników kosmetycznych.

W Stanach Zjednoczonych, Food and Drug Administration (FDA) zakazała stosowania dwóch rodzajów nanocząstek w produktach do pielęgnacji ciała i twarzy. Pierwszym zakazanym składnikiem jest nanocząstka cynku, która była stosowana jako środek przyspieszający wchłanianie innych składników kosmetycznych. Drugim składnikiem jest nanocząstka tytanu, która była stosowana jako środek przyspieszający wchłanianie składników nawilżających.

W Australii i Kanadzie, agencje regulacyjne wydają wytyczne dotyczące stosowania nanocząstek w kosmetykach. W Australii, Narodowa Agencja Zdrowia i Medycyny (NHMRC) wydała wytyczne dotyczące stosowania nanocząstek w produktach do pielęgnacji ciała i twarzy. Wytyczne te zawierają m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności nanocząstek.