Zalety nanomedycycny

Nanotechnologia jest nowoczesną dyscypliną naukową, której przedmiotem badań są rozmaite struktury o rozmiarach nanometrycznych, czyli w postaci pojedynczych atomów i cząsteczek. Technologia znalazła zastosowanie w medycynie tworząc technologię nanomedycyny.

Atuty nanomedycycny

Największe zastosowanie nanotechnogia znalazła w onkologii:

  • w diagnostyce medycznej, właściwości nanomateriałów znakomicie obrazują stan chorego i wykrywają skutecznie nowotwory
  • nanocząsteczki wykorzystywane są jako znaczniki, co pozwala to wczesne wykrycie zmian chorobowych
  • nanocząsteczki są wykorzystywane jako nośniki leków w chorobach nowotworowych

Przyszłość nanomedycyny

Nanomedycyna może być wykorzystana:

  • w opiece zdrowotnej nad osobami cierpiącymi na rzadkie choroby i choroby przewlekłe
  • w zindywidualizowanej diagnostyce i terapii chorego, gdzie lek podawany jest pacjentowi w oparciu o jego profil genetyczny

Nanomedycycna opiera się nieinwazyjnych metodach identyfikacji i monitorowania zmian chorobowych.